Valio MiFU® - Luo oma kokkivideosi

Kampanjan säännöt ja rekisteriseloste

Kampanjan säännöt

1. Kampanjan järjestäjä

Valio Oy
Meijeritie 6
00370 Helsinki

Bob the Robot Oy
Pohjoinen Makasiinikatu 3-5
00130 Helsinki

2. Kampanja-aika

Kampanja alkaa 4.9.2017 ja päättyy 31.10.2017. Valio varaa oikeuden päättää kampanjan aikaisemmin.

3. Osallistuminen ja työt

Generaattorilla tehdyt kokkivideot eivät saa loukata ketään ja videoiden on oltava hyvän maun mukaisia.

Valio ei ole vastuussa käyttäjien julkaisemista töistä tai niiden sisällöstä. Valio ei tule hyödyntämään generaattorilla tehtyjä töitä missään yhteydessä.

Mikäli generaattorilla tehty video loukkaa toista henkilöä, Valiolla on oikeus poistaa video. Pyynnöt poistaa tietty video tulee osoittaa sähköpostilla osoitteeseen digi@valio.fi tai marjut.leikas@bobtherobot.fi

Henkilörekisteriseloste

Luo oma kokkivideosi – kampanjan henkilörekisteriseloste
Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Valio Oy
Meijeritie 6
Helsinki
PL 10
00039 VALIO

Henkilörekisteriä hoitava henkilö
Laura Vesterholm, Valio Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Valion MiFU® – tuotteiden markkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää nimitietoja Valion kokkivideo-kampanjaan osallistuneista luonnollisista henkilöistä tai heidän käyttämistään nimimerkeistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sukupuoli

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Valion yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Valion toimeksiannosta ja lukuun Valion kokkivideokampanjaan liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Valion lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.